973.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Koks yra didžiausias natūrinis skaičius n, su kuriuo atlikus veiksmą 404/n, rezultatas yra suapvalintas iki vieno skaitmens po kablelio?
0,8
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  5. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Fizika: Garso savybės.
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys