973.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Koks yra didžiausias natūrinis skaičius n, su kuriuo atlikus veiksmą 404/n, rezultatas yra suapvalintas iki vieno skaitmens po kablelio?
0,8
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Geometrija:
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Algebra: