1295.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties šaknį!
24=-8x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Skaičių lygtys
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.