1295.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties šaknį!
24=-8x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Algebra: Priešingi daugianariai.
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.