2951.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Karolis, žaisdamas futbolą, spyrė kamuolį 100 N jėga. Kokio dydžio pagreitį įgis kamuolys, jeigu jis masė 0,5 kg?
a=
m/s^2
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Fizika:
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.