2951.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Karolis, žaisdamas futbolą, spyrė kamuolį 100 N jėga. Kokio dydžio pagreitį įgis kamuolys, jeigu jis masė 0,5 kg?
a=
m/s^2
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  4. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės