2951.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Karolis, žaisdamas futbolą, spyrė kamuolį 100 N jėga. Kokio dydžio pagreitį įgis kamuolys, jeigu jis masė 0,5 kg?
a=
m/s^2
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Parabolė
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Algebra: Proporcijos, procentai
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis