3014.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite sukimosi periodą sekundėmis, jeigu prietaisas atlieka 3000 pilnų apsisukimų per 10 minučių.
s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Grafikas
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Moda
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai