3014.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite sukimosi periodą sekundėmis, jeigu prietaisas atlieka 3000 pilnų apsisukimų per 10 minučių.
s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Funkcija