3014.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite sukimosi periodą sekundėmis, jeigu prietaisas atlieka 3000 pilnų apsisukimų per 10 minučių.
s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis