3014.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite sukimosi periodą sekundėmis, jeigu prietaisas atlieka 3000 pilnų apsisukimų per 10 minučių.
s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Fizika: Masė ir tankis
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas