3014.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite sukimosi periodą sekundėmis, jeigu prietaisas atlieka 3000 pilnų apsisukimų per 10 minučių.
s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Fizika: Garso savybės
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.