3014.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite sukimosi periodą sekundėmis, jeigu prietaisas atlieka 3000 pilnų apsisukimų per 10 minučių.
s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos
  2. Fizika: Masė ir tankis
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Fizika: Archimedo dėsnis.
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Algebra: Trupmenos išraiška