1026.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite (grafiniu ar algebriniu būdu), grafiko susikirtimo taškų koordinates su parabole y=2x^{2}
Pavyzdys: y=x^2-5x
( ; ) ir ( ; )
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Parabolė
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Fizika: