1026.3. Parabolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite (grafiniu ar algebriniu būdu), grafiko susikirtimo taškų koordinates su parabole y=2x^{2}
Pavyzdys: y=x^2-5x
( ; ) ir ( ; )
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Parabolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.