1666.3. Ordinatės ašis

Užpildykite tuščius langelius.

Ordinačių ašis yra ašis.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.