1666.3. Ordinatės ašis

Užpildykite tuščius langelius.

Ordinačių ašis yra ašis.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Dvinariai
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.