2659.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį naudodamiesi trumposiomis daugybos formulėmis \sqrt{25^2-24^2}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis