1692.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kuriuos ketvirčius kerta funkcijos y=-4x grafikas? Atsakymą užrašykite romėniškais skaičiais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Taško koordinatės
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 21. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra:
 26. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Koordinačių plokštuma
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 40. Algebra: Raidė - kintamasis
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Algebra: Trinariai