1692.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kuriuos ketvirčius kerta funkcijos y=-4x grafikas? Atsakymą užrašykite romėniškais skaičiais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra: Funkcija
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Raidė - kintamasis
 12. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra:
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas