3130.3. Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite vienos figūros plotą, jeigu stačiakampis, kurio plotas 36cm^2 perskirtas dviem įstrižainėmis
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Daugiakampio plotai
Potemė
Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis