1615.3. Koordinačių plokštuma


Parašykite atsakymą.

Kiek taškų yra ordinatės ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Panašūs daugianariai
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas