1615.3. Koordinačių plokštuma


Parašykite atsakymą.

Kiek taškų yra ordinatės ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ordinatės ašis
  2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  10. Algebra: