1615.3. Koordinačių plokštuma


Parašykite atsakymą.

Kiek taškų yra ordinatės ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Algebra: Ordinatės ašis