1615.3. Koordinačių plokštuma


Parašykite atsakymą.

Kiek taškų yra ordinatės ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Skaičiaus modulis
  6. Algebra: Tiesinė funkcija
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Daugianariai