328.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

yra cheminiai junginiai, sudaryti iš vienos ar daugiau hidroksido grupių ir metalo jonų.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Fizika:
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.