328.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

yra cheminiai junginiai, sudaryti iš vienos ar daugiau hidroksido grupių ir metalo jonų.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Algebra:
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Mediana
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.