2626.3. Nelygybių sistemos

Duota nelygybių sistema.

Kurie iš pateiktų skaičių yra nelygybių sistemos sprendiniai?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sistemos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos transformavimas.
  2. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  3. Fizika: Darbas ir energija.
  4. Chemija:
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Chemija:
  7. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  8. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  9. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  10. Fizika: Žvaigždės.