1294.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties šaknį.
4x+2=0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Vienodi vienanariai
  6. Algebra:
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra:
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.