1294.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties šaknį.
4x+2=0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra: Lygčių savybės
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Vienanario koeficientas
  10. Algebra: