2631.3. Nelygybių sistemos

Išspręskite nelygybių sistemą. ∞ žymėkite B


( ; )
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sistemos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  3. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  4. Chemija:
  5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  6. Fizika: Darbas ir energija.
  7. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Chemija: