1844.3. Proporcingumo koeficientas k

Koks blokų svorio proporcingumo koeficientas k?( k>1) Nustatykite santykį trupmena.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Koordinačių plokštuma
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Priešingi daugianariai
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 19. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra:
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Kintamojo reikšmė
 38. Algebra: Raidė - kintamasis
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 40. Algebra: Vienanario koeficientas
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: