1844.3. Proporcingumo koeficientas k

Koks blokų svorio proporcingumo koeficientas k?( k>1) Nustatykite santykį trupmena.


Parašykite atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanario koeficientas
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra:
  8. Algebra: Funkcija y = x²
  9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)