132.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x\div 8=2x\div 16
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Kintamojo reikšmė
 3. Algebra: Racionalieji skaičiai
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 8. Algebra: Lygčių savybės
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Algebra:
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Algebra: Daugianariai
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 34. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 35. Algebra:
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 42. Algebra: Vienodi vienanariai