132.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x\div 8=2x\div 16
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra: Racionalieji skaičiai
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Koordinačių plokštuma
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Kintamojo reikšmė
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra: Tapatybės
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 28. Algebra:
 29. Algebra: Daugianariai
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 32. Algebra: Lygčių savybės
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra:
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 41. Algebra:
 42. Algebra: Veiksmai su daugianariais