17.3. Kaip fizika tiria gamtą

Pasirinkite teisingą atsakymą

Kurį dydį keičia eksperimento atlikėjas?
a) Nepriklausomą;
b) Priklausomą;
c) Kontroliuojamą
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis