17.3. Kaip fizika tiria gamtą

Pasirinkite teisingą atsakymą

Kurį dydį keičia eksperimento atlikėjas?
a) Nepriklausomą;
b) Priklausomą;
c) Kontroliuojamą
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  10. Algebra: Racionali išraiška