17.3. Kaip fizika tiria gamtą

Pasirinkite teisingą atsakymą

Kurį dydį keičia eksperimento atlikėjas?
a) Nepriklausomą;
b) Priklausomą;
c) Kontroliuojamą
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Geometrija:
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai