17.3. Kaip fizika tiria gamtą

Pasirinkite teisingą atsakymą

Kurį dydį keičia eksperimento atlikėjas?
a) Nepriklausomą;
b) Priklausomą;
c) Kontroliuojamą
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais