1393.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite raidinį reiškinį.

Stačiakampio viena kraštinė yra a, kita- a+2. Užrašykite reiškinį kaip apskaičiuoti tų kraštinių skirtumą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 11. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 15. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 16. Algebra:
 17. Algebra: Lygties sąvoka
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Panašūs daugianariai
 23. Algebra: Koordinačių plokštuma
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Algebra: Skaičių lygtys
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 31. Algebra: Racionalieji skaičiai
 32. Algebra: Vienodi vienanariai
 33. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Algebra: Raidė - kintamasis
 36. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra:
 40. Algebra: Raidė - kintamasis
 41. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas