1393.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite raidinį reiškinį.

Stačiakampio viena kraštinė yra a, kita- a+2. Užrašykite reiškinį kaip apskaičiuoti tų kraštinių skirtumą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Vienanariai
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Skaičių lygtys
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Lygties sąvoka
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra:
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Raidė - kintamasis
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 24. Algebra: Koordinačių plokštuma
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 27. Algebra:
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Racionalieji skaičiai
 33. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 34. Algebra: Raidė - kintamasis
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu