218.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Kuri išraiška yra tapati šiai \frac{a+b}{c}+\frac{b-a}{c}?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės