2945.3. Regimasis dangaus kūnų judėjimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą

Kokia molekulinė dalelė yra Visatos atsiradimo pagrindas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Regimasis dangaus kūnų judėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kombinatorika
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Chemija: Metalų cheminės savybės
  4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  5. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  6. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  9. Fizika: Transporto vystymasis
  10. Algebra: Tikimybės