2444.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės


Parašykite atsakymą.

Trikampio EAB plotas yra 44,5cm^2 , o lygiagretainio plotas yra 111cm^2. Koks trikampio CEB plotas?
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Mediana
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Chemija: