2444.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės


Parašykite atsakymą.

Trikampio EAB plotas yra 44,5cm^2 , o lygiagretainio plotas yra 111cm^2. Koks trikampio CEB plotas?
cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Algebra: Mediana
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.