16.3. Fizikos mokslas ir procesai.

Iš paveikslo nustatykite, kurio tipo reiškinys ar procesas yra pavaizduotas paveikslėlyje: šviesos, elektros, mechanikos ar šilumos (galimi keli atsakymai)?


Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Fizika: