16.3. Fizikos mokslas ir procesai.

Iš paveikslo nustatykite, kurio tipo reiškinys ar procesas yra pavaizduotas paveikslėlyje: šviesos, elektros, mechanikos ar šilumos (galimi keli atsakymai)?


Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Algebra: ax² + c = 0
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Moda