2790.3. Darbas ir energija.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokite variklio galią kilovatais, jei žinoma, kad galia išreikšta arklio jėgomis
W=
kW
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Efektyvus ir saugus energijos panaudojimas.
Potemė
Darbas ir energija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Algebra: Koeficientas
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  7. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  8. Chemija:
  9. Algebra: Bendri elementai
  10. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.