247.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks deguonies oksidacijos laipsnis junginyje N2O?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Chemija: Medžiagos kiekis
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Algebra: ax² + c = 0