2348.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Parinkite teisingą atsakymą. (daugiau nei vienas)

Kuris iš skaičių porų yra lygties x - y = 8 sprendinys?

Skaičių pora (a;8) yra lygties sprendinys. Raskite nežinomąjį a.
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  2. Algebra: Geometrinė progresija
  3. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  4. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  5. Algebra: Koeficientas
  6. Fizika: Darbas ir energija.
  7. Algebra: Kombinatorika
  8. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  9. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  10. Fizika: Saulės sistema.