2348.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Parinkite teisingą atsakymą. (daugiau nei vienas)

Kuris iš skaičių porų yra lygties x - y = 8 sprendinys?

Skaičių pora (a;8) yra lygties sprendinys. Raskite nežinomąjį a.
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  2. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  3. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  4. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  7. Fizika: Darbas ir energija.
  8. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  9. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  10. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas