515.3. Fizikos mokslas ir procesai

Pažymėkite teisingą atsakymą

Jeigu medžiaga tirpsta, ji nekeičia savo ... .
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Fizika: Garso savybės.
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Fizika: Judėjimo grafikas
  10. Fizika: