515.3. Fizikos mokslas ir procesai

Pažymėkite teisingą atsakymą

Jeigu medžiaga tirpsta, ji nekeičia savo ... .
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Fizika:
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Fizika:
  10. Fizika: Slėgis.