2991.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia jėga Karolis veikia ežero dugną, jeigu jo masė yra 70 kg, vanduo yra iki jo pečių ir jo tūris iki pečių yra 60 litrų? Vandens tankis yra 1000kg/m^3, laisvo kritimo pagreitis yra g=10 m/s^2.
F_{A}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Fizika: Judėjimo grafikas
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  10. Fizika: