2991.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia jėga Karolis veikia ežero dugną, jeigu jo masė yra 70 kg, vanduo yra iki jo pečių ir jo tūris iki pečių yra 60 litrų? Vandens tankis yra 1000kg/m^3, laisvo kritimo pagreitis yra g=10 m/s^2.
F_{A}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.