2991.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia jėga Karolis veikia ežero dugną, jeigu jo masė yra 70 kg, vanduo yra iki jo pečių ir jo tūris iki pečių yra 60 litrų? Vandens tankis yra 1000kg/m^3, laisvo kritimo pagreitis yra g=10 m/s^2.
F_{A}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Geometrija:
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Fizika: