2991.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia jėga Karolis veikia ežero dugną, jeigu jo masė yra 70 kg, vanduo yra iki jo pečių ir jo tūris iki pečių yra 60 litrų? Vandens tankis yra 1000kg/m^3, laisvo kritimo pagreitis yra g=10 m/s^2.
F_{A}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Fizika: Judėjimo grafikas
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Fizika: