99.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite agregatinės būsenos pavadinimą. Medžiagos dalelės yra labai stipriai susijusios viena su kita, gali tik svyruoti pusiausvyros padėtyje. Medžiaga užima tam tikrą tūrį ir yra tam tikros formos.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė