99.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite agregatinės būsenos pavadinimą. Medžiagos dalelės yra labai stipriai susijusios viena su kita, gali tik svyruoti pusiausvyros padėtyje. Medžiaga užima tam tikrą tūrį ir yra tam tikros formos.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Parabolė
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: