99.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite agregatinės būsenos pavadinimą. Medžiagos dalelės yra labai stipriai susijusios viena su kita, gali tik svyruoti pusiausvyros padėtyje. Medžiaga užima tam tikrą tūrį ir yra tam tikros formos.
būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Fizika:
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Fizika: Judėjimo grafikas..
  8. Chemija: 10. kl
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Proporcijos, procentai