1190.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

\frac{64}{16} \frac{55}{11}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  5. Algebra:
  6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė.