1190.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

\frac{64}{16} \frac{55}{11}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra:
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu