1916.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parašykite atsakymą.

Koks turi būti laipsnio rodiklis, kad atsakymas būtų 256 prie pagrindo 2?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Funkcija y = x²
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Algebra:
 20. Algebra: Skirtingi vienanariai
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Algebra: Kintamojo reikšmė
 35. Algebra: Skirtingi vienanariai
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 38. Geometrija:
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos