963.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teifginys teisingas?
"Suapvalintas skaičius niekada nėra mažesnis už tikslų skaičių."
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Fizika:
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  6. Fizika: Masė ir tankis.
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis