2995.3. Archimedo dėsnis.

Užrašykite atsakymą.

Koks dujų tankis balione, jeigu paties baliono masė yra 5g, tūris - 27 litrai, ir jis gali pakelti 20 gramų svarelį?
p=
kg/m^3
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Algebra:
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).