2058.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficientą, kai D=13 a=1 b=5, kai kvagratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0 ir D yra diskriminantas.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Fizika:
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.