2058.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficientą, kai D=13 a=1 b=5, kai kvagratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0 ir D yra diskriminantas.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Algebra: Funkcija
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  4. Fizika: Garso savybės
  5. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai