2058.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficientą, kai D=13 a=1 b=5, kai kvagratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0 ir D yra diskriminantas.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Funkcija
  4. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai