1223.3. Veiksmai su daugianariais

Duotojo daugianario vienanarius sukeiskite vietomis taip, kad jie būtų išdėstyti vienanario laipsnio mažėjimo tvarka. -3y^{2}+4z+2x^{2}z+x^{3}yz

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Algebra:
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra:
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Racionalieji skaičiai
 18. Algebra: Kintamojo reikšmė
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 20. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Funkcija y = x²
 29. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 30. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 34. Algebra: Koordinačių plokštuma
 35. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės