1223.3. Veiksmai su daugianariais

Duotojo daugianario vienanarius sukeiskite vietomis taip, kad jie būtų išdėstyti vienanario laipsnio mažėjimo tvarka. -3y^{2}+4z+2x^{2}z+x^{3}yz

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 25. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Daugianariai
 29. Algebra:
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra:
 37. Algebra: Racionalieji skaičiai
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku