1212.3. Panašūs daugianariai

Atskliauskite ir sutraukite panašiuosius narius.
(x^{2}+12y^{2}-9xy-z+x)-(5x^{2}-2y^{2}+4xy-10z-3x)

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Lygčių savybės
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Algebra:
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 16. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Ordinatės ašis
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Panašūs daugianariai
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra:
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 39. Algebra: Trinariai
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.