710.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Pasirinkite atsakymą.

Figūros plotas gali būti apskaičiuotas gramais, kvadratiniais metrais, kvadratiniais coliais. Ar šis teiginys yra teisingas?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 5. Algebra: Panašūs daugianariai
 6. Algebra: Skaičiaus modulis
 7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Priešingi daugianariai
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Algebra:
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Skirtingi vienanariai
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 28. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Procentai ir proporcijos
 34. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Dvinariai
 38. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.