30.3. Garso sklidimas.

Parašykite teisingą atsakymą

Miške į medį trenkė žaibas. Ar girdėjosi garsas, jei šalia nebuvo nė vieno žmogaus?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Garsas
Potemė
Garso sklidimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: Formulė y = k/x