331.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Metiloranžas rūgštinėje terpėje nusidažo
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Fizika: Medžiagos būsenos
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių