331.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Metiloranžas rūgštinėje terpėje nusidažo
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Fizika: Medžiagos būsenos.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  10. Fizika: Medžiagos būsenos