753.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas


Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ∢DCE laipsnius, jei ∢ACD=122°, ∢ECB=111°, ∢BCA yra status kampas.
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 5. Algebra:
 6. Algebra:
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Ordinatės ašis
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Priešingi daugianariai
 12. Algebra:
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra: Panašūs daugianariai
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 30. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 34. Algebra: Koordinačių plokštuma
 35. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 37. Algebra: Raidė - kintamasis
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Veiksmai su daugianariais