753.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas


Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ∢DCE laipsnius, jei ∢ACD=122°, ∢ECB=111°, ∢BCA yra status kampas.
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra:
 5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Algebra:
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Skaičių lygtys
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Panašūs daugianariai
 22. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 23. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 25. Algebra: Raidė - kintamasis
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra:
 28. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Ordinatės ašis
 36. Algebra: Koordinačių plokštuma
 37. Algebra: Vienanario koeficientas
 38. Algebra: Panašūs daugianariai
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis