753.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas


Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ∢DCE laipsnius, jei ∢ACD=122°, ∢ECB=111°, ∢BCA yra status kampas.
°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 7. Algebra: Skaičių lygtys
 8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 11. Algebra:
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra:
 18. Algebra: Raidė - kintamasis
 19. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 20. Algebra: Koordinačių plokštuma
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Panašūs daugianariai
 23. Algebra: Vienanariai
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra:
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Panašūs daugianariai
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Vienanario koeficientas
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: Ordinatės ašis