1418.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{1}{100}-0.35 -\frac{16}{14}+1.5
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Racionalieji skaičiai
 9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 10. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Lygčių savybės
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 18. Algebra:
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Algebra: Daugianariai
 21. Algebra:
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra:
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Koordinačių plokštuma
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku