2607.3. Variacinė eilutė

Parašykite atsakymą.

Kiek skirtingų skaičių galite sudaryti iš skaičiaus 639517 skaitmenų, jei išsirenkate tris skaitmenis (pasirinktas skaitmuo gali būti naudojamas tik vieną kartą)?
Kiek skirtingų skaičių galite sudaryti iš skaičiaus 639517 skaitmenų, jei išsirenkate keturis skaitmenis (pasirinktas skaitmuo gali būti naudojamas tik vieną kartą)?
Kiek skirtingų skaičių galite sudaryti iš skaičiaus 639517 skaitmenų, jei išsirenkate penkis skaitmenis (pasirinktas skaitmuo gali būti naudojamas tik vieną kartą)?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Varijacinė eilutė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  3. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
  5. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  6. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  7. Fizika: Saulės sistema.
  8. Fizika: Energijos transformavimas.
  9. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  10. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)