152.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Br2 kiekį moliais, jeigu Br atomų yra 0,903×1023. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu!
mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: ax² + c = 0