152.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Br2 kiekį moliais, jeigu Br atomų yra 0,903×1023. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu!
mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 2. Chemija: Medžiagos kiekis.
 3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 5. Geometrija:
 6. Fizika:
 7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 9. Algebra: Tikimybė
 10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 11. Algebra:
 12. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 13. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 14. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 15. Chemija: Medžiagos kiekis.
 16. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 17. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 18. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 19. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 20. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 21. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 22. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 23. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 24. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 25. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 26. Algebra: Diskriminantas
 27. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 28. Fizika: Garso sklidimas.
 29. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 30. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 31. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 32. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 33. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 34. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 35. Fizika:
 36. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 37. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 38. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 39. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 40. Algebra: Formulė y = k/x
 41. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 42. Algebra: ax² + c = 0