152.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Br2 kiekį moliais, jeigu Br atomų yra 0,903×1023. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu!
mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 3. Chemija: Medžiagos kiekis.
 4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 7. Geometrija:
 8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 11. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 12. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 13. Algebra: Formulė y = k/x
 14. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 15. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 16. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 17. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 18. Chemija: Medžiagos kiekis.
 19. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 20. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 21. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 22. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 23. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 24. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 25. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 26. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 27. Algebra: Diskriminantas
 28. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 29. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 30. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 31. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 32. Algebra:
 33. Algebra: Tikimybė
 34. Fizika:
 35. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 36. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 37. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 38. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 39. Fizika:
 40. Algebra: ax² + c = 0
 41. Fizika: Garso sklidimas.
 42. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju