152.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Br2 kiekį moliais, jeigu Br atomų yra 0,903×1023. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu!
mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  8. Fizika:
  9. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Fizika: Garso sklidimas.