152.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Br2 kiekį moliais, jeigu Br atomų yra 0,903×1023. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu!
mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Algebra: ax² + c = 0