152.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite Br2 kiekį moliais, jeigu Br atomų yra 0,903×1023. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu!
mol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.