2182.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Mediana yra vienas iš būdų kaip analizuoti skaičių grupę. 17 prekybininkų uždirba 45 Eur, o didelė parduotuvė - 7000 Eur per dieną. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį, kiek vienas prekybininkas uždirba per dieną. Atsakymą suapvalinkite vieno skaitmens po kablelio tikslumu ir užrašykite kaip dešimtainę trumpeną. Apskaičiuokite medianą.
Aritmetinis vidurkis
Mediana
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Fizika: Medžiagos būsenos.
  4. Algebra: Moda
  5. Chemija: Medžiagos kiekis.
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: ax² + bx = 0