1288.3. Procentai ir proporcijos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite nežinomąjį β proporcijoje
\frac{12}{27}=\frac{4}{β}
β=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 2. Algebra:
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 5. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 6. Algebra: Tiesinė funkcija
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra:
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Lygčių savybės
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra: Priešingi daugianariai
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 28. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Algebra: Skaičių lygtys.
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Algebra: Skaičiaus modulis
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: Abcisės ašis