2967.3. Gravitacija, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Petro masė 45 kg, o Jono - 55kg. Koks yra bendras jų abiejų svoris? Laisvo kritimo pagreitis Žemėje apytiksliai lygus 10m/s^2!
P=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Chemija:
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra:
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Geometrija:
  8. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Chemija: 10. kl