990.3. Trupmenos

Užrašykite atsakymą.

Duota trupmena \frac{2x-13}{9-x}. Kuri iš šių trupmenų yra lygi duotajai?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Fizika: Šviesos spektras
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Mediana