932.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite lygties apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B. Jeigu gaunate trupmeną, ją užrašykite kaip dešimtainę.

\frac{x^2+x}{11+x}=\frac{2x^2+1}{3}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Geometrija:
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).