932.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite lygties apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B. Jeigu gaunate trupmeną, ją užrašykite kaip dešimtainę.

\frac{x^2+x}{11+x}=\frac{2x^2+1}{3}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis