932.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite lygties apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B. Jeigu gaunate trupmeną, ją užrašykite kaip dešimtainę.

\frac{x^2+x}{11+x}=\frac{2x^2+1}{3}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Chemija:
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis