2640.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

32% nuo 25 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Proporcijos, procentai
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Algebra: Moda