2640.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

32% nuo 25 =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Fizika:
  8. Fizika:
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Moda