3000.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite teisingą atsakymą

Elektros įtampa apibūdina elektros lauko galimybę atlikti ________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  2. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  5. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  6. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Chemija:
  9. Fizika: Darbas ir energija.
  10. Algebra: Koeficientas