3000.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite teisingą atsakymą

Elektros įtampa apibūdina elektros lauko galimybę atlikti ________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  2. Fizika: Darbas ir energija.
  3. Algebra: Koeficientas
  4. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  5. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  6. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  8. Fizika: Energijos transformavimas.
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.