3000.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite teisingą atsakymą

Elektros įtampa apibūdina elektros lauko galimybę atlikti ________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  2. Algebra: Bendri elementai
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  8. Fizika: Darbas ir energija.
  9. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  10. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.