3000.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite teisingą atsakymą

Elektros įtampa apibūdina elektros lauko galimybę atlikti ________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  2. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  4. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime
  5. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  6. Fizika: Darbas ir energija.
  7. Chemija: Metalų cheminės savybės
  8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  9. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  10. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.