454.3. Laboratoriniai indai ir priemonės

Kurima piešinyje pavaizduota pipetė?


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Parašykite, kas atliekama su šia priemone.

Užrašykite, kuriuo tikslu naudojamas šis indas.
lėtai lašinamas į reakcijos mišinį.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Algebra: Parabolė
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Algebra: Mediana