454.3. Laboratoriniai indai ir priemonės

Kurima piešinyje pavaizduota pipetė?


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Parašykite, kas atliekama su šia priemone.

Užrašykite, kuriuo tikslu naudojamas šis indas.
lėtai lašinamas į reakcijos mišinį.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Algebra: ax² + c = 0
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai.