454.3. Laboratoriniai indai ir priemonės

Kurima piešinyje pavaizduota pipetė?


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Parašykite, kas atliekama su šia priemone.

Užrašykite, kuriuo tikslu naudojamas šis indas.
lėtai lašinamas į reakcijos mišinį.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Parabolė
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)