454.3. Laboratoriniai indai ir priemonės

Kurima piešinyje pavaizduota pipetė?


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Parašykite, kas atliekama su šia priemone.

Užrašykite, kuriuo tikslu naudojamas šis indas.
lėtai lašinamas į reakcijos mišinį.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis